modern green coming soon (Banner (Landscape))

Terma dan Syarat Penggunaan untuk Laman Web https://alphakomunikasi.com

Selamat datang ke laman web https://alphakomunikasi.com. Sila baca Terma dan Syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Dengan mengakses dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang syarat, sila berhenti menggunakan laman web ini.

Kandungan Laman Web

Laman web ini menyediakan maklumat umum dan perkhidmatan berkaitan dengan komunikasi dan teknologi. Kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat yang disediakan adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, kami tidak memberikan jaminan atau tanggungjawab untuk kebenaran, ketepatan, kelengkapan, atau kebolehpercayaan maklumat yang terdapat di laman web ini.

Kebijaksanaan Privasi

Kami menghormati privasi anda dan melindungi data peribadi anda. Sila baca dan fahami sepenuhnya Polisi Privasi kami yang merangkumi bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda semasa anda menggunakan laman web ini.

Kuki

Laman web ini menggunakan kuki (cookies) untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kuki adalah fail teks kecil yang dikirim oleh laman web dan disimpan pada peranti anda. Kuki ini membantu kami menganalisis bagaimana anda menggunakan laman web, membolehkan fungsi tertentu, dan memperibadikan kandungan yang ditawarkan kepada anda. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menggunakan kuki mengikut Polisi Kuki kami.

Penggunaan Laman Web

a. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat yang anda berikan semasa mendaftar atau menggunakan laman web ini adalah tepat, lengkap, dan terkini. b. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini untuk tujuan yang melanggar undang-undang atau merosakkan reputasi kami. c. Anda tidak boleh mengakses, mengumpulkan, atau menggunakan maklumat pengguna lain tanpa kebenaran mereka. d. Kami berhak untuk membatasi atau menghentikan akses anda ke laman web ini jika anda melanggar Terma dan Syarat ini.

Pautan ke Laman Web Lain

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang tidak dikendalikan atau dimiliki oleh kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau amalan privasi laman web pihak ketiga ini. Anda hendaklah membaca Terma dan Syarat serta Polisi Privasi laman web pihak ketiga tersebut sebelum menggunakan mereka.

Hak Kekayaan Intelek

Laman web ini dan kandungannya dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak kekayaan intelek lain yang berkuatkuasa. Semua hak kekayaan intelek terpelihara. Anda tidak dibenarkan mengubah, mengedar, atau menyalin sebahagian atau keseluruhan kandungan laman web ini tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik hak cipta.

Perubahan Terma dan Syarat

Kami berhak untuk mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Anda dinasihatkan untuk menyemak semula Terma dan Syarat ini secara berkala. Penggunaan berterusan anda terhadap laman web ini selepas perubahan terma dan syarat akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Penafian Tanggungjawab

Laman web ini disediakan “apa adanya” dan kami tidak memberikan jaminan atau representasi, sama ada secara tersurat atau tersirat, berkaitan dengan operasi laman web ini atau kandungannya. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

Keselamatan

Kami berusaha untuk melindungi laman web ini daripada akses yang tidak sah atau penggunaan yang salah. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak. Anda bertanggungjawab untuk melindungi maklumat log masuk dan menjaga kebolehpercayaan kata laluan anda.

Kontak

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai Terma dan Syarat ini, sila hubungi kami melalui maklumat perhubungan yang disediakan di laman web ini.

Dengan menggunakan laman web ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang syarat, sila berhenti menggunakan laman web ini.

Tarikh berkuatkuasa: 26 Jun 2023

Dapatkan Pertanyaan


Pertanyaan