ruijie reyee Malaysia

Ruijie Reyee Networks Malaysia

Ruijie Networks ialah pembekal penyelesaian rangkaian terkemuka China. Kami memberi tumpuan kepada faedah pelanggan dan berusaha untuk meningkatkan pengalaman aplikasi rangkaian pelanggan kami melalui inovasi teknologi yang berterusan.

Ruijie Networks menyediakan penyelesaian rangkaian end-to-end untuk pembawa telekomunikasi, perkhidmatan kewangan, agensi kerajaan, pendidikan dan perusahaan untuk mencipta nilai bagi rangkaian pelanggan.

Alpha Komunikasi Sdn Bhd ialah value added distributor untuk Ruijie Reyee di Malaysia dan kami menyediakan perkhidmatan teknikal kepada rakan kongsinya untuk membantu mereka mencapai kejayaan yang lebih besar. Rakan kongsi ini termasuk Wi-Fi dalaman & luaran, wireless PTP, wireless PMP, pemasangan dan konfigurasi.

 

Pertanyaan